پرش لینک ها

طراحی و چاپ کاتالوگ

کاتالوگ یکی از انـواع تبلیغاتــی است که برای معـرفــی و چشم انداز شرکت، محصولات، پروژه ها و خدمات انجـام شده برای مشتریان ارائه می گردد.
همچنین با استفاده از کاتالوگ می توان طرز اســتفاده از محصول را به صورت کتابچه راهنما بیان کرد.

استعلام قیمت 021-22347429

فرآیند طراحی کاتالوگ

Catalogue Design Steps

کاتالوگ شرکت کابک دکور

Catalogue of Kabok Decor Company

سال طراحی: 1396

کاتالوگ شرکت آتای

Catalogue of Atay Company

سال طراحی: 1398

کاتالوگ شرکت خوش سایه

Catalogue of Khosh Sayeh Company

سال طراحی: 1398

مجله شرکت ستاره ایران

Magazine of Benz Company

سال طراحی: 1395

کاتالوگ شرکت بازرگانی حلوایی

Catalogue of Halvaei Company

سال طراحی: 1393

کاتالوگ شرکت تندیس نقره ای

Catalogue of Tandis Noghreie Company

سال طراحی: 1395

کاتالوگ شرکت گرافیت پارسه

Catalogue of Calc Company

سال طراحی: 1398